Gotlands Bildningsförbund har sedan 2003 utsett ”Årets folkbildare”. Utmärkelsen innehåller ett stipendium på 4000 kronor och går till en person eller organisation som gjort eller gör en betydande insats för folkbildningen på Gotland.

 

Årets folkbildare 2022 är Åsa Akre, lärare på Gotland folkhögskola.  2008 formulerade hon visionen att med utgångspunkt från folkhögskolan ”ta världen till Hemse”. Alltsedan dess har Internationella dagen genomförts en måndag i början av november. Numera deltar ett femtontal organisationer i något som kan liknas med ”Almedalen light” på södra Gotland. En mängd föreläsare, utställare och organisationer har genom åren fört världen till Hemse. Något som inte hade varit möjligt utan Åsa Akres engagemang.

 

Priset kommer att delas ut vid Bildningsförbundets årsmöte onsdagen den 19 april kl. 16 på Folkhögskolan i Fårösund.

Åsa Akre, lärare på Gotlands folkhögskola 

Bild: Gotlands folkhögskola

Gotlands Bildningsförbund har till
Årets Folkbildare 2022 utsett

Åsa Akre

initiativtagare och grundare av
Internationella dagen i Hemse

Så här lyder motiveringen:
”Vi är en del av världen även om detta inte är något vi tänker på varje dag. 2008 när Internationella dagen första gången genomfördes ville vi påminna oss om det och min övergripande tanke blev därför att ta världen till Hemse.”

När Åsa Akre formulerade sin vision 2008 kunde ingen ana att Internationella dagen i Hemse, och numera också Klintehamn, skulle bli ett årligen återkommande och uppskattat evenemang där ett femtontal lokala organisationer samverkar.


Åsa Akre har genom sitt engagemang och uthållighet fått det lilla folkbildningsfröet som hon planterade för drygt 15 år sedan att växa upp till ett stort och blommande träd vars frukter får skördas en måndag i början av november varje år.

 

Världen fortsätter att varje år komma till Hemse vilket inte hade varit möjligt utan Åsas vision, uthållighet och samarbetsförmåga. Åsa Akre, som 2022 annonserade att det var hennes sista år som ansvarig och samordnare för Internationella dagen i Hemse, har visat folkbildning när den är som bäst.

Dela den här sidan

Gotlands Bildningsförbund
ÅRETS FOLKBILDARE 

År 2003 beslutade Gotlands Bildningsförbunds årsmöte att avsätta 100 000 kronor till ett stipendium ur vilket det årligen ska delas ut pengar till en ideellt arbetande person. 

Statuter:
Stipendiet kan tillfalla en person, såväl privat som juridisk, som gjort eller gör en betydande gärning och utmärkande insatser för folkbildningen på Gotland. Det kan till exempel handla om att bära folkbildningen in i framtiden genom nyskapande metoder, traditionsskapande eller att hitta arbetssätt och områden som gör skillnad. Vem som helst på Gotland får nominera till folkbildningsstipendiet.

Stipendiater genom åren 
(utdelningen sker vid nästkommande årsmöte, alltså året efter)

2003       Calle Brobäck
2004       Britt Dahné
2005       Karl-Axel Pettersson
2006       Lise Axelsson
2007       Åke Ekström
2008       Jörgen Hellström
2009       Gunilla Ågren
2010       Gunnar Bäck
2011       Mats Ahlby
2012       Bosse Carlgren
2013       Gunilla Brogren
2014       Catharina Daun
2015       Anna Thulin
2016       Ylva Olsson
2017      Jens Friis Hansen
2018      Sofia Johansson,  Rasmus Wallin och Hanne Stendahl
2019      Jenny Johansson
2020      Föreningen MindShift//Gotland
2021      Uno von Corswant (postumt)

2022      Åsa Akre

Årets folkbildare 2021 till Uno von Corswant (1950 - 2022) togs emot av hustrun Marita vid Gotlands Bildningsförbunds årsmöte. Stipendiet överlämnades av tf ordförande Mats Ladebäck.

Årets folkbildare 2021 till Uno von Corswant (1950 - 2022) togs emot av hustrun Marita vid Gotlands Bildningsförbunds årsmöte. Stipendiet överlämnades av tf ordförande Mats Ladebäck.

Årets folkbildare 2021

Det är med stor sorg vi nåtts av beskedet att Uno von Corswant hastigt avlidit. Uno utsågs endast några dagar före sin död till årets folkbildare på Gotland och var tacksam och glad över utmärkelsen och stipendiet.
Stipendiet kommer att tillfalla honom postumt i samband med Gotlands Bildningsförbunds årsmöte senare i vår.
Här följer den motivering som låg till grund för att Uno von Corswant utsågs till Årets folkbildare 2021:

”Uno von Corswant har under flera decennier ägnat sig åt att slå vakt om folkbildningen genom kreativa och nyskapande metoder och arbetssätt. Han har sedan många år skrivit böcker om konstnärer och om kulturhistoriskt viktiga byggnader, t ex Langska huset vid Kopparsvik i Visby. Med ett stort antal utställningar i den gamla järnvägsstationen, ”Blå station”, vid Söderväg, har han också skapat ett centrum för folkbildningen, inte minst genom månatliga föreläsningar. Även flera uppmärksammade seminarier har genomförts där under Almedalsveckan. Uno har dessutom legat bakom att Gotland fått ta del av ett imponerande stort antal kända föreläsare, bl. a professor Hans Rosling. Sammantaget gör detta Uno von Corswant till en värdig mottagare av 2021 års Folkbildningsstipendium.”

Från vänster Henrik Stangel, Anne Dungner Hjellström, Mats Ladebäck och Eva-Mari Karlsson Kemp

Från vänster Henrik Stangel, Anne Dungner Hjellström, Mats Ladebäck och Eva-Mari Karlsson Kemp

Årets folkbildare 2020

Årets folkbildare 2020 blev Mind//Shift Gotland som på olika sätt arbetar med förebyggande insatser för psykisk hälsa.

Det som började som ett event under en dag under Almedalsveckan 2019 har nu vuxit till en nationell rörelse. I projektet Guldhjärnan utbildas gotlänningar i första hjälpen för psykisk hälsa och man har som mål att inom några år ska 6000 gotlänningar ha nåtts av utbildningen och därmed på ett bättre sätt vara rustade att kunna identifiera psykisk ohälsa i sin närhet, ge stöd i svåra stunder och hjälpa drabbade personer att kunna få professionell hjälp.

I motiveringen för priset på 4000 kronor skriver Gotlands Bildningsförbund: ”Mind//Shift Gotland är genom sin utbildningsmodell med många ambassadörer urtypen av folkbildare. Genom ökad kunskap minskar det stigma som många med psykisk ohälsa upplever och dessutom ökar modet att våga se tecken på psykisk ohälsa hos våra medgotlänningar och därmed våga agera”.

En solig vårdag kunde föreningens ordförande Länsförsäkringars chef Henrik Stangel tillsammans med diakon Eva-Mari Karlsson Kempi från Domkyrkoförsamlingen och Anne Dungner från Visby stift ta emot utmärkelsen från Mats Ladebäck och Per Olof Sahlberg som representerade Gotlands Bildningsförbund.

Lotta Ekwall-Ericson från GBFs styrelse uppvaktar årets folkbildningsstipendiat med diplom och blommor.

Lotta Ekwall-Ericson från GBFs styrelse uppvaktar årets folkbildningsstipendiat med diplom och blommor.

Årets folkbildare 2019

Vid Gotlands Bildningsförbunds digitala årsmöte den 29 april 2020 tilldelas Jenny Johansson stipendiet Årets folkbildare 2019.

Motiveringen lyder:

Jenny – mera känd som ”Transmamman” – har under 2019 bedrivit ett arbete med att bland annat i föreläsningsform sprida kunskap om transpersoners verklighet i samhället. Hennes föreläsning är en angelägen och berörande berättelse om att vara förälder till en transperson. Jenny levandegör genom sin självupplevelse, och ger en förståelse för en stundtals komplex situation. Det handlar om hennes kamp som förälder till ett transsexuellt barn. Kampen för acceptans, för både hennes barn och henne själv. Kampen för att skolan ska följa skollagen, grundlagen och FNs konvention om mänskliga rättigheter. Kampen för könsbekräftande vård. Kampen för att klara vardagen mellan besöken hos könsutredningsteamet.

Föreläsningen har hållits för såväl allmänhet som personal inom skola och omsorg, och arbetet fortsätter. Jennys ambition är att sprida kunskap och skapa förståelse. Att göra det delvis främmande känt och lyfta fram i ljuset det som är dolt och kanske mycket vanligare än vi tror. Jenny har en förmåga att på sitt raka och osentimentala sätt skala bort skuld och skam, och tydligt visa att andra föräldrar till transpersoner är långt ifrån ensamma. Hon visar vägen för många, och har öppnat ögonen på ännu fler.

Ett stort grattis, Jenny!

Årets folkbildare 2018

Priset delades ut vid årsmötet den 12 mars 2019 och tillföll Rasmus Wallin, Hanne Stendahl och Sofia Johansson.

Motiveringen löd: Demokratin är till för alla och ska gälla för alla. ibland ser dock verkligheten lite annorlunda ut beroende på strukturer, ekonomi, utsatthet och språk. En stor del av Sveriges befolkning stängs ute från möjligheten att delta i demokratiska val beroende på att språket som används av partier och politiker är obegripliga för ca 25% av befolkningen. Hur ska man veta vad man ska rösta på när man inte förstår vad de säger? Inför valet 2018 har Sofia , Rasmus och Hanne valt att engagera sig för en förändring genom Mitt Val. De har gått kurser med lättläst information för att förstå demokratin och valspråket. De har utmanat politiker för att få dem att använda enklare ord - både riksdagspolitiker i Almedalen och lokala politiker i ett panelsamtal och genom att erbjuda dem utbildning i att tala lättpratat. De har även visat på hur utsatt man kan vara med funktionsvariationer när man är beroende av andra för att komma iväg på aktiviteter som att gå och rösta. Det de gjort har krävt tid, engagemang och mod att genomföra och klart i anda av att göra demokratin tillgänglig för så många som möjligt. Sofia, Rasmus och Hanne är väl värda priset som årets folkbildare.

Rasmus Wallin, Hanne Stendahl och Sofia Johansson när de den 12 mars 2019 tog emot Gotlands Bildningsförbund pris Årets Folkbildare 2018.

Rasmus Wallin, Hanne Stendahl och Sofia Johansson när de den 12 mars 2019 tog emot Gotlands Bildningsförbund pris Årets Folkbildare 2018.

Dela den här sidan