Styrelse

Ordförande
Mats Ladebäck, Folkuniversitetet
mats.ladeback@folkuniversitetet.se
0498-206020, 070-832 03 43

Vice ordförande

Sekreterare
Manuela de Gouveia, Studiefrämjandet
manuela.degouveia@studieframjandet.se
‭076-828 05 80‬

Kassör
Bo Ronsten, SISU
bo.ronsten@rfsisu.se
0498-20 70 73

Övriga ordinarie ledamöter
Lotta Lundberg-Ericsson, Sensus
lotta.lundberg-ericsson@sensus.se
070-922 82 54

Björn Sölvhammar, Gotlands Folkhögskola
bjorn.solvhammar@gotland.se
070-447 67 39

Rune Gardell, Bilda
rune.gardell@bilda.se
0498-278565

John Gambe, Studieförbundet Vuxenskolan
john.gambe@sv.se

0498-77 08 29

Ersättare
Niklas Göransson, NBV
niklas.goransson@nbv.se
08-671 10 80

Adjungerad
Per Olof Sahlberg, folkbildningsstrateg GBF
peogotlandsbildningsforbund@gmail.com
0722-402 402

Revisorer
Gunnar Lindby
gunnar.lindby@svenskakyrkan.se
0498-261548,  070-8261549

Kristina Karlsson
tina@keges.se
070-820 79 16

Revisorsersättare
Lotta Edlund
lotta.edlund@alfakassan.se
073-682 13 46

Valberedning
Studiefrämjandet: Benny Andersson
Gotlands folkhögskola: Petra Rönnestig (sammankallande)
Bilda: Malin Ljungberg

Dela den här sidan