Medlemsorganisationer

ABF

Bilda

Folkuniversitetet

Gotlands Folkhögskola

Gotlands Länsbibliotek

Gotlands läns Hemslöjdsförening

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus

RF-SISU Gotland

Studiefrämjandet

Studieförbundet Vuxenskolan